Steppen op het Binnenhof

Een verzameling verhalen uit het leven van wijlen Bep Roelofsen, geschreven door Simone Schouten.

[Ontwerp omslag en binnenwerk]